Ghi ở trang đầu cuốn “Tâm bất sinh”

Dưới bóng cây nào ai đã nghỉ

Và mấy ngàn năm trôi qua

Sau ta còn những điều duyên khởi

Kéo dài suốt kiếp tử sinh.

Một chút run rẩy của xác thân bé nhỏ

Cớ sao rúng động muôn loài

Từ nơi xa tít tắp chẳng hề ghé lại

Mọi người tự tính tựa nhau.

Trong mô hình cây xanh trên bàn

Thấy thế gian rộng lớn, huyền bí, nhiệm mầu

Một chiếc lá xanh mãi cùng thời gian

Tự nhiên hóa thành vô nghĩa.

Bám víu vào chút yên bình quen thuộc

Bức tượng thạch cao tạc ý niệm vô hồn

Cả dòng chữ nhắc nhở viết trên tường

Mai rồi như ta tan biến.

– Tourane, 03.6.1999

———————————————————————–

Tâm Bất Sinh (Pháp Thiền Bankei), do Peter Haskel dịch từ Ngữ lục Bankei ra Anh ngữ, Thích Nữ Trí Hải chuyển ra Việt ngữ. Thanh Văn xuất bản tại California, USA, 1997, 253 trang.

One thought on “Ghi ở trang đầu cuốn “Tâm bất sinh”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.