Chào buổi sáng (51): Khiêm hạ và nhẫn nhục cùng người

Chào buổi sáng! Thu đang đi qua dưới hơi hướng tiết trời tắt dần sức nóng; bệnh thời khí mùa này Đông y hay nhắc nhở liên quan tới táo, với các bài thuốc chữa trị uyển chuyển thật tài tình đồng thời bao giờ cũng kèm chặt những chỉ dẫn, nhắn nhủ ăn uống, dưỡng sinh hợp lý nhất. Hiện tượng mất tiếng khản giọng vì thế, dính dáng sâu xa trong tinh, thần, tân dịch

Làm sao cho cái sự anh hoa mẫn tiệp, long lanh sáng suốt í của sóng dâng âm thầm vẻ đẹp xác thân và trí tuệ (làn thu thủy) không bị hờn ghen, ứ nghẹn hay khởi kích trái ngang nghiệp chướng bởi dục tính mang hình hài ngẫm suy chết chóc? Thực tập khiêm hạ và nhẫn nhục trên cả ba bình diện thân- khẩu- ý cùng người.

Ấy đang là vị khách hành hương theo con lộ yêu thương? Hướng đạo ở đây nên chi đòi buộc mình học hỏi để khiêm hạ quy về như dòng nước kia buông lơi luôn kiếm tìm nơi chỗ trũng thật nghiêm mật. [“Are you a pilgrim on the path of love? Then must you learn to be humble like water, seeking lowly places”. Daily Inspiration, Chào buổi sáng (3)].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.