Ham muốn quyền lực

Bao nhiêu lãnh tụ quốc gia thuộc các nước xưng danh là dân chủ tự nguyện từ bỏ quyền lực?

Theo tác giả cuốn sách này, mọi người thiết tha với quyền lực đều mong muốn duy trì nó.  “Bây giờ hầu hết chúng ta chẳng máu me gì với quyền lực. Đa phần chúng ta thấy khoái sướng hơn số đông kẻ đang điều hành các công ty, xí nghiệp này nọ, song rồi chúng ta không phải là những ai mà chúng ta buộc phải quan tâm tới. Chúng ta buộc phải quan tâm những ai có quyền lực.”

Thù ghét nhau chi… Xem băng hình hành xử với xác chết của Quaddafi, đích thị thấy chính mình cũng chẳng tốt đẹp, khác biệt gì lắm với dân chúng xung quanh: khi cùng đóng vai kẻ tội đồ, tên mi đích thực là ham muốn quyền lực.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.