Hài hước là mồi chài đặt cược…

Kể câu chuyện, viết cuốn sách, sưu tầm các câu nói của lứa tuổi mười ba mười bốn rồi vẽ kèm tranh minh họa,… gì gì, cái cách gây cười chắc chắn không nằm mỗi ở chỗ nó chỉ cho ta biết làm thế nào để hiểu sự vật, hiện tượng.

Quan trọng, hài hước là bước sải hầu kể điều gì đó về sự hạn chế trong chính hiểu biết của chúng ta.

Công cụ sử dụng là tính không phù hợp nên hài hước quyết không thể là điều gì đó tuyệt đối bình thường được.

Vâng, dẫu thế, tính thiếu thích đáng í phải xích lại thật gần với sự chính xác thì hài hước mới đảm bảo chung đụng cả điều A lẫn điều không A.

Tỷ dụ, khi nào thì cửa ra vào không là cửa ra vào? Trả lời: khi nó hé mở.

Tính điều phối, đồng vận trong nhận thức gây nên tiếng cười khó hoàn toàn giải quyết thấu đáo trạng thái: thông điệp là nhã nhặn, lịch thiệp còn cách trình bày thì nhố nhăng, thô lỗ.

Đó là lý do tại sao bảo, hài hước là mồi chài đặt cược…

One thought on “Hài hước là mồi chài đặt cược…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.