Đoạn kết truyện ‘Tấm Cám’: sửa, không sửa, hay vẫn còn chưa hết chuyện ??

Đây chỉ là đôi dòng gõ vội, nhân sự kiện đọc thấy báo mạng đang bàn chuyện sửa đổi đoạn kết truyện cổ tích Tấm Cám.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, những dị bản truyện cổ tích là điều tự nhiên do bản chất thể loại; đồng thời, luôn tồn tại hiện tượng ‘đồng sáng tạo’ khi tiếp nhận tác phẩm văn học- nghệ thuật.

Sự sinh, sinh sự” âu cũng là phải lẽ trên cõi ta bà này; không thuần túy xem xét dưới góc nhìn mỹ học hay phản ánh nhân sinh quan của dân tộc Việt, việc báo chí đưa truyện Tấm Cám ra công luận chắc chắn là hồi quang của những biến động tế vi bên ngoài xã hội và ngay trong chính lòng người.

Bạn đọc blog Tâm Ngã, xin thoải mái chia sẻ cùng nhau quan điểm riêng tư.