Làm gì khi một người bỏ cuộc?

Tầm nửa tiếng là đến giờ khai giảng, trời bỗng dưng đổ mưa lớn.

Trước đó, nhận tin nhắn của một nam nhân (chef một bộ phận thuộc Cục Hải quan Hà Nội) mong thông cảm ‘tiếc quá‘, ‘học xa quá, không bố trí được thời gian!‘, dù hồi sáng nay tiếp tục khẳng định qua điện thoại đồng ý tắp lự; nội dung, ngày giờ lẫn nơi chốn nhóm lớp thì dường như đối tượng đã được thông báo rõ ràng.

May dự tính của tôi trả lời cho câu hỏi trên chẳng phải là ‘không làm chi hết‘ nên kết cục, mọi chuyện thật ổn. Mưa tạnh, ngay sát lúc bắt đầu; rồi cũng thôi tuôn rơi tầm tã trên đường mình xe bus quay trở về nhà.

Cảm ơn trực giác đặt vào quan điểm ‘tốt lành cho tất cả‘ đã giúp tôi biết xử lý êm thấm, như một trường hợp cần phẫu thuật liền vậy; chí ít, khỏi phụ lòng những người còn muốn theo cùng tới khi kết thúc…

Chào buổi sáng (62): Bộ não – tâm trí cởi mở và uyển chuyển

Chào buổi sáng! Không những chỉ trong các ngành khoa học tự nhiên và do tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lối triết lý phân tích phương Tây, người Việt sẽ chứng kiến sự suy yếu dần đi mô hình lý thuyết máy tính của tâm trí cùng vô vàn ẩn dụ về nó– đối xử tâm trí như một cái máy với phần cứng, phần mềm, v.v…

Bộ não – tâm trí không phải cái máy tính, và nhìn nhận nó như thế ắt dẫn tới một lối kết thúc tắt ngấm về mặt lý thuyết. Mô hình máy tính rồi đây sẽ được thay thế bằng một mô hình hữu cơ mà sự hiện thân của bộ não – tâm trí là thành phần thuộc sinh thể hàm chứa toàn bộ, động năng và sống động; thúc đẩy họat động bởi các lực lượng cảm xúc, chứ không chỉ mỗi mặt nhận thức thôi. Nếu mô hình này ngày càng được chấp nhận rộng rãi, chúng ta sẽ thấy sự nhấn mạnh không chỉ vào việc khám phá những bí mật của lĩnh vực ý thức mà cả hiểu biết thấu tỏ hơn nhiều về miền vô thức.

Bao năm qua, lý thuyết đương đại của các ngành khoa học nhân văn đã để mặc thân xác và sinh vật học nằm ngoài chủ đề thảo luận… Nếu quan tâm sâu sắc những ý tưởng diễn tiến ngõ hầu đọc xuyên qua các nguyên tắc– thay vì duy trì trong mỗi lĩnh vực khép kín, với thứ ngôn ngữ bí truyền riêng có không thể chia sẻ với những người khác– chúng ta dễ phát hiện hàng loạt suy tưởng mới (và không nghi ngờ gì, gồm một số suy tưởng cũ nữa) sẽ tạo ra cuộc phiêu lưu vào những năm tới. Sáng tạo luôn dựa cậy ở sự cởi mở và uyển chuyển; vì vậy, mình cần hy vọng mãnh liệt thấy nhiều hơn cả hai thứ ấy trong tương lai.