Hoàn thành

Xong một dự án lại chuẩn bị cho một chương trình nữa.

Kết thúc môn này để lấy đà tiếp tục giảng tiếp các môn khác có liên quan; khóa học sẽ gối đầu, mở thêm ngõ hầu đáp ứng nhu cầu của những ai khát khao sống, kiếm tìm kiến thức, bình an và sự thật, đồng thời tăng cường giao lưu, chia sẻ.

Dạy là cách học nghiêm mật nhất.

Vì rốt ráo, khi qua Phía Bên Kia, không ai hỏi mình đã tạo ra dày chật dự tính, kế hoạch chi mà dường như họ chỉ muốn biết ta từng làm những gì rồi thế.

Hoàn thành, dưới góc độ thao tác khái niệm, có thể hiển lộ toàn bộ sự dang dở rất người.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.