Chầm chậm thấm đẫm

Đã qua… hồi đêm máy và mạng không giúp đẩy bài lên blog kịp thời được.

Ngày không nghệ thuậtAIDS; một ngày có thể sẽ không còn cần thiết trong tương lai nữa khi sự sợ hãi và thù ghét bị tẩy xóa hoàn toàn bởi những phác thảo– xúc chạm trực tiếp hoặc gây chia tách đặc biệt tới mỗi một cuộc đời.

Cơ chừng trong khoảng sáng chập choạng hôm nay, chúng ta hốt nhiên nhận ra, không có sự kết nối nào giữa mức độ tự tin rằng mình đang ra quyết định đúng với thành tựu của quyết định đó.

Và công việc thiết kế thực tế, nhiều hơn chuyện dùng một bảng màu. Dĩ nhiên, bên cạnh cá nhân cụ thể, các tổ chức có thể cũng xinh đẹp, dễ thương.

Bởi “tư duy thiết kế (design thinking) thì đơn giản,” theo lời chuyên gia Tim Brown. “Đó là về sự áp dụng các phương pháp và nguyên tắc đã được các nhà thiết kế phát triển qua hàng thập niên nhằm mở rộng hơn những thách thức mà các công ty, chính quyền và xã hội buộc phải đối đầu,” và phát hiện các cách thức lấy nhân loại, con người làm trung tâm để giải quyết chúng.

Chầm chậm thấm đẫm sự hiểu biết về hành trình đang diễn tiến…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.