Ngày Quốc tế về Nhân quyền: lặng im đi trên mặt đất

Mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền.

Thú vị lắm ru, khi nhân phẩm được nêu lên trước cả quyền?

Dù đó đúng là ý thức về bản sắc, về bản thân đáng giá; sự kiện rằng ai đó đang ngủ trong hộp giấy ngoài đường giá rét, điều tồi tệ với họ chính là khi chẳng có ai nhìn thấy– đơn giản như đang giỡn, đấy là cái tôi tuyệt đối bị loại trừ.

Địa thượng thần thông.” Đi trên mặt đất là phép lạ.

Suy cho cùng, đây là kiểu tiếp thị sáng chói; bởi vì tiếp thị xoay quanh chuyện ‘ở trong’ hay ‘bên ngoài’– đòi buộc thiên hạ lựa chọn, nó khởi tạo một cuộc đối thoại, đổi trao.

Phép lạ, giờ hóa ra có thể chỉ nên là lặng im đi trên mặt đất; dĩ nhiên, tính cả trong Ngày Quốc tế về Nhân quyền.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.