Chào buổi sáng (65): Du lịch

Chào buổi sáng! Khả năng cao là làm một chuyến thăm thú Bangkok Vientiane, chẳng thấy chi mới hoặc như kỳ vọng, và rời nơi chốn chẳng thay đổi gì. Tương tự, khi lên vùng cao Đồng Văn (Hà Giang) hoặc Mù Căng Chải (Yên Bái)… Du lịch không phải lúc nào cũng luôn mở rộng tâm trí, song khi nó tiến hành theo cách đã được giả định thì du lịch đúng là hết ý.

Không hề đòi buộc cần xem núi lửa, lặn biển, thám hiểm không gian,… Đôi khi, đích thực gợi mang ta tới với du lịch ý tưởng. Khả năng cao là một cú lái xe bởi những ý tưởng lớn lao của khoa học hay chính trị hoặc công nghệ và chỉ nhìn những gì mình muốn thấy mà thôi. Có vẻ sẽ chẳng có nhiều điểm để lêu bêu lắm đâu. Hết sức mãnh liệt, với một mục đích trong tâm trí.

Duy khi cố gắng thử ý tưởng để đánh giá và thực sự dùng nó thì ta mới hiểu nó được; với nhiều ý tưởng đưa đến chỗ tham quan chưa từng biết trước đó, học hỏi cách thức làm thế nào để thấu cảm với một ý tưởng là điều cốt yếu nhất. Và như thế, lần nữa, sự kiện nhiều người chúng ta du lịch hồi còn trai trẻ rõ ràng phải chịu hàm ơn với bản chất từ những bài học của kẻ lang thang cô độc– ẩn hiện mờ tỏ trong tâm trí– hơn là vô vàn nỗi khó khăn khi về già (rủng rỉnh và thảnh thơi) dắt díu nhau đi du lịch.