Một thông điệp lớn lao và quá đơn giản

Học hỏi từ sự khác biệt.

Thực tế riêng tư thì câu chuyện cơ chừng nhỏ nhặt và tinh tế hơn nhiều, thậm chí nó còn có thể phát triển theo những xu hướng đôi khi khó đoán định như ý.

Và rồi nó xảy ra; cuồng loạn, tuyệt vời và rành mạch.

Điều kỳ lạ là nó vẫn tiếp tục dạy dỗ ta, muốn nhắn nhủ không ngừng rằng những khác biệt chủ yếu xuất phát ở nội tâm mình và nên cởi mở tâm trí cùng mọi sự diễn tiến…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.