Mừng sinh nhật lần thứ 70, Mr. Hawking!

Hôm nay, nhà vật lý học kỳ tài người Anh Stephen Hawking vừa bước qua tuổi 70.

Trái với chẩn đoán ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis, hay bệnh Lou Gehrig) chỉ tồn tại trong vòng 5 năm, nhà bác học đã sống trên 50 năm với căn bệnh; điều hoàn toàn là bí mật đối với các chuyên gia ALS, khiến không ít người tự hỏi rốt cuộc chẳng biết bệnh của Hawking có phải là ALS…

Hawking, người đã qua hai đời vợ, từng nói về phụ nữ: “Họ là một điều hoàn toàn bí hiểm“.

Tạo ra những ngẫu nhiên hạnh phúc, Hawking không chỉ là hình ảnh của một con người thông minh tột bậc mà còn là kiểu mẫu của cách thức sống ở đời.