Tổn thương ưu tư giữa thị trường của sự lăng nhục

Phát biểu của Ngô giáo sư khiến cho không ít cư dân trên mạng cảm thấy như họ vừa bị dính quả lừa bất ngờ hay cần phải nhiệt liệt thể hiện sự ủng hộ ý tưởng; và xoay quanh tranh luận về khái niệm trí thức, đại khái thiên hạ phản ứng dây chuyền gay gắt, khéo léo nhắc ẩn dụ bánh vẽ, tỏ thái độ thông cảm và/ hoặc quan ngại trước kiểu tranh luận,…

Rốt ráo– dù chưa đến mức kịch đường tuyệt lộ– câu chuyện xoay quanh bài trả lời phỏng vấn của GS. Ngô Bảo Châu đích thị phản ánh thực trạng hành xử quyền tự do ngôn luận, đồng thời cũng phơi lộ những nhu cầu bức thiết của khao khát chuyển mình dân chủ ở xã hội Việt Nam đương đại.

Những gì chúng ta đang phát triển hôm nay là một thứ thị trường của sự lăng nhục. Và nếu mình thiết lập thị trường của sự lăng nhục, mình buộc phải mong đợi mọi người tham gia vào. Mọi người muốn nói, “Cảm nhận của tôi thì đau đớn hơn của các anh, các chị”.

Trích dẫn tác giả ngoại quốc cơ chừng giúp ta nhìn rõ hơn, dưới góc độ tâm lý, hiện tượng nêu trên.

Những ý tưởng trái chiều, phong phú và đa dạng được biểu đạt thông qua tự do ngôn luận có thể là xa lạ với chúng ta, song như một nhân vật xuất chúng của Hoa Kỳ nói, ‘ngăn cấm chúng ta khỏi ánh sáng xa lạ là phó mặc chúng ta trong bóng tối lâu dài‘.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.