Ở nơi chỉ nghe tiếng nước chảy nhỏ giọt…

Đặc trưng dễ gây xúc động của một nguy cơ có thể khiến ta khó nghĩ thật cẩn thận về chính nguy cơ đó; nhất là khi các nguồn tin lại chối bỏ trách nhiệm của họ đối với công luận để trình bày tách biệt giữa ý kiến và sự kiện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.