Mùa dây dưa hay đùa

Nghe hòa tấu giữa một ngày hoa đầy đầu, như thấy chân người cười bước đi nhè nhẹ… Tự hỏi, trưa đã sưa ra chưa vậy mà sao sum vầy lạ rứa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.