Categories
Vài lời...

Tối sáng sang bờ

Tối sáng sang bờ

Yêu- thì- em. Lần đầu tiên là tất cả ước ao– trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Với sự vụ luyến ái, chưa chắc phải hết sức tuyệt vời vậy đâu; bởi vì cuộc trò chuyện lứa đôi tựa như thứ trò trình diễn: một lần, mãi mãi và có thể… lặp đi lặp lại.

Tình khúc cho em (Lê Uyên Phương)– ca sĩ: Đình Bảo

Yêu- thì- em. Thứ nhất, lần đầu tiên là tất cả ước ao– trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật. Với sự vụ luyến ái đời thực, chưa chắc phải hết sức tuyệt vời vậy đâu; bởi vì cuộc trò chuyện lứa đôi tựa như trò trình diễn: một lần, mãi mãi và có thể… lặp đi lặp lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *