Những ngày cuối tháng Tư

Như dự báo cho sự chuyển đổi lớn lao tựa cuộc Cách mạng năm nào.

Tang thương, nghịch lý và mọi thứ cứ liên tục bị đẩy tới điểm cùng tuyệt.

Thực trạng đất nước trở thành hàn thử biểu sống còn của một loạt giá trị cốt lõi đảm bảo cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Cái ác khốn nạn, đau đớn bởi không ở bên kia chiến tuyến mà nằm ngay trong lòng kẻ quyền thế, thân quen– nơi đây, bây giờ thì việc hít thở cũng phải hết sức cẩn thận.

Những lời rao giảng vừa kệch cỡm vừa kém cỏi; buồn thay, vẫn còn nhiều tụng ca nhai lại giỏi giang đến độ chẳng nghe thấy tiếng rên xiết khổ sở của cái băng rè.

Tháng Tư luôn là nỗi niềm mất mát, bất chấp hoa loa kèn hớn hở nở tung trắng lóa.

May thay, năm này yêu thương đã tìm ra cách để uy nghi lớn lên– kết quả chuyển hóa lặng thầm từ nơi chốn tủi nhục, đọa đầy và nhầy nhụa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.