Cúi đầu nhớ Mạ

Ngày của Mẹ, gió đầy mà chẳng hay…

Tối hôm kia, xem Trại Mồ Côi. Những khuôn mặt khác nhau của bể khổ vô vàn luôn hiện diện đó đây, mới càng thấm thía đời này cần Người biết mấy.

One thought on “Cúi đầu nhớ Mạ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.