Tự kiểm bản thân về Nhân cách Ái kỷ

Ta yêu mê mình đến mức nào vậy nhỉ?

Bên dưới là kết quả, do tò mò nhân cách Ái kỷ của bản thân ghê gớm quá không.

Vào đây, nếu bạn muốn thử…

Điểm số: 6/40. Tính trung bình thì thường khoảng 15,3.

Điểm số của 7 thành phần cũng được xác định trong trắc nghiệm này.

Thẩm quyền (Authority)

25%

Tự đủ đầy, ổn thỏa (Self-sufficiency)

17%

Người cõi trên (Superiority)

40%

Thói khoe khoang, phô trương (Exhibitionism)

14%

Lòng vụ lợi, lạm dụng (Exploitativeness)

0%

Tính phù phiếm (Vanity)

0%

Sự trao ban, cho phép (Entitlement)

0%