4 phút

Là khoảng thời gian còn lại cuối cùng của ngày đầu tháng Sáu. Trời đang mưa rả rích.

Những chiếc lá chẳng biết có thích được chụp lúc trời vào đêm ẩm thấp, khi nó thực hư sấp ngửa lặng thầm thay máu.

Bao giờ luôn thấy được hình ảnh đủ đầy cứ ẩn núp đằng sau sự thật?

Ảnh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.