Vẫn ngân nga da diết chốn này…

Khúc đò đưa qua lại

Cứ thâm trầm điềm nhiên tự thể hiện, ngay cả trong tư thế ít nhiều đang bị mắc kẹt của thứ văn hóa xa lạ mà cần thiết này. Gì gì, cảm thấy nhạc cổ điển lạc tiền thực sự.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.