Nhắn (14): … và không được điên

“Tôi không thể hiểu, trái tim điên…”

Tháng năm, ký ức và bối cảnh có thể làm mọi thứ bị xáo trộn, xóa nhòa và đôi khi cái nổi bật lại thuộc về những gì bất định danh tính, khó lý giải tận cùng.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét tới cách thức người lớn tuổi hồi tưởng mọi thứ trong đời sống hàng ngày, họ khởi sự tạo ra một bức tranh khác hẳn về những khó khăn người ta trải qua với trí nhớ khi đối tượng già đi.

Lúc kiểm tra trong phòng thí nghiệm và không có gì dựa vào ngoài trí nhớ riêng có, những người trẻ trưởng thành nhìn chung làm tốt hơn hẳn người già.

Đáng chú ý, cùng các nghiên cứu ấy song được thực hiện trong bối cảnh thế giới thực thì người già thảng hoặc thực hiện tốt hơn nhiều người trẻ ở những điều như nhớ các cuộc hẹn hoặc thời điểm cần uống thuốc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.