Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta…

Trong nghệ thuật và trong khoa học, thất bại dạy dỗ ta. Làm điều gì đúng đắn không bao giờ khuyên răn ta chi cả. Chỉ khi thất bại ta mới học hỏi từ đó.

Những cái tiêu đề, thời gian gần đây, ngập tràn câu chữ ấn tượng “thất bại” khi mô tả về một người thành đạt trong nghề. Rằng muốn công thành danh toại ư? Trước tiên phải học biết qua thất bại cái đã… Tác giả của hơn 37 cuốn sách được dịch ra 23 thứ tiếng trên thế giới cũng bày tỏ: “Tôi không bao giờ thực sự nghĩ mình là người thành công. Tôi chưa từng nghĩ sách của mình sẽ được xuất bản, điều đó là chuyện quá xa xôi đối với tôi. Bạn biết mà, sự kiện ấy xảy ra thì thật tuyệt vời, song nó không phải là điều tôi cố gắng nhắm vào, hướng đến.”

Nữ tác giả của cuốn sách thứ năm, ít tuổi hơn hẳn, viết cho trẻ em cho hay, thành công không phải là động lực khiến cho cô viết sách. Ý tưởng lớn gợi hứng, kích thích cho cô: Thất bại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.