Lần cuối cùng

# “Hãy để tôi nhìn ngắm mọi thứ như thể là lần cuối cùng tôi được nhìn ngắm, và tất cả vạn vật thế giới xung quanh tôi sẽ mỉm cười.” (Daily Inspiration– A Thought for Everyday of the Year, ibid.)

* Giáo lý dạy ta những gì cần để giác ngộ, nhưng ta cũng phải thực hiện cuộc hành trình để đi đến sự giác ngộ cá nhân. Hành trình đó có thể buộc ta phải trải qua nhiều đau khổ, khó khăn, và ngờ vực đủ loại, nhưng chúng sẽ trở thành người thầy vĩ đại nhất. Nhờ chúng, ta sẽ học được tính khiêm tốn để nhận ra những mặt hạn chế, và nhờ chúng, ta sẽ khám phá sức mạnh bên trong, lòng dũng cảm mà ta cần để chiến thắng các thói quen cũ, các mẫu mực cố hữu trong ta, đồng thời, chấp nhận một nhãn quan rộng rãi hơn về sự giải thoát đích thực mà giáo lý đã khai thị. (Mỗi ngày trầm tư về sinh tử, sđd, tr.114)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.