Nghìn đôi mắt nghe – thấy của lòng từ bi

Nhân Lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm (có thể tham khảo chi tiết hơn các bài phía cuối trang), blog Tâm Ngã dự tính sẽ giới thiệu hình tượng Avalokitesvara theo truyền thống Phật giáo Tây Tạng; đồng thời dẫn lời bình luận đôi điều về câu chuyện hết sức ấn tượng này dưới góc độ tâm lý học– dĩ nhiên, không quên nhấn mạnh lần nữa phẩm chất từ bi và trí tuệ, cũng như kết hợp trình bày kiểu thức Phân tâm học làm thế nào để lắng nghe một bệnh nhân.

Phản văn, văn tự tánh”…

(Đang mưa gió, chớp giật ầm ì nên xin lỗi, hẹn sang ngày mai tiếp tục vậy).

One thought on “Nghìn đôi mắt nghe – thấy của lòng từ bi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.