J. Soi (3): Câu hỏi không chỉ dành riêng cho chị em

Khi trông thấy mấy cái trang thu hút đông đảo ‘các mẹ’ hào hứng bàn đủ thứ chuyện thượng vàng hạ cám, nhớ trên Wiki từng giới thiệu một bài thơ cổ của Anh quốc mà trong đó nêu lên thách đố quá chừng ghê gớm này: Phụ nữ mong muốn điều gì nhất? (“What is this that women most desire?”)

Có thể, cần dành tâm trí nghiêm túc thì mới lên được danh sách (chắc chẳng ngắn gọn đâu) ‘thời gian tốt nhất khởi sự’ là…

Bởi tất cả khách hàng thì đều khôn hơn trung bình, nên e không đủ lý do ngõ hầu biết đích thực những gì khiến họ lo ngại. Hay bạn nghĩ, họ làm điều đó để PR?

Viễn tượng của họ đã dựng lên thật tinh tế ngay từ ngày đầu tiên họ ở với chúng ta, đơn giản bởi vì họ luôn bao gồm chúng ta vào trong thế giới của họ, ngay cả nếu họ có đối xử với chúng ta chỉ như phần của đồ vật, trang thiết bị nội thất mà thôi.

Nhân tiện, lời giải đáp cho câu hỏi nêu trên là khả năng đưa ra những quyết định cho chính đời mình (sovereignty: quyền tối thượng).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.