Bộ lọc tiến hóa

Hỏi Google cụm từ “biến báo” do muốn tham khảo cách dùng ngữ nghĩa, chợt thấy trên thanh tìm kiếm nó đề nghị lựa chọn “mọi chuyện đều ổn“; hiếu kỳ nên bận lòng ấn thử xem sao: sau 0,19 giây, cho ra tầm 14.700.000 kết quả.

Rõ ràng, cộng đồng Việt không ổn tí nào; kho chứa phiền não tích tụ bấy lâu lớn khủng khiếp quá.

Nhớ, cố tạo ra điều gì đó là ‘tham’; chối bỏ điều đang xảy ra là ‘sân’; không hay biết điều chi đang diễn ra hoặc đang không diễn ra là ‘si’.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.