J. Soi (5): Chơi nổi

Không quá khó để cuộc sống của người như này giống với những phận đời khác, chỉ bởi vì có quá nhiều đầu vào dễ dàng sử dụng tương tự đến thế.

Quyền được lắng nghe, tại sao không? Vậy, đây là danh sách thảo nhanh một vài cách thức ngõ hầu thu thập được cái quyền ấy:

  • Am tường, hiểu biết
  • Hữu lý, chừng mực
  • Tập trung vào các quyền lợi của chính mình
  • Có một bậc nền, nơi hiện diện nhiều kẻ có thể nghe mình
  • Là người được chế định chắc chắn, không phải thứ hay đi đâm chọc
  • Đại diện cho một nhóm các đối tượng có mối quan tâm giống nhau
  • Từng chứng tỏ sự đúng đắn trước đó
  • Không phải tên vô danh tiểu tốt
  • Đã có mối quan hệ rồi và được phép chấp thuận cắt đứt
  • Lắng nghe đem lại cho mình đôi điều giá trị

Một số người sẽ trở thành khách hàng chỉ bởi họ cảm thấy được quyền phàn nàn. Để được nghe. Được chú ý tới.

Hệ lụy thì tan nát nhãn tiền và hậu quả càng khó lường tính hết nổi. Trong thiên hạ, mấy ai thích sống đời thầm lặng, yên bình, tự chịu trách nhiệm bản thân, không có sở hữu gì cả và chẳng hề muốn thành danh, tuổi tên nọ kia?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.