Tháng Chín tới, mọi sự trưởng thành theo với

“Khi anh gần chạng vạng- Thì có người rạng đông- Đừng lấy hoàng hôn anh ngăn cản- Ban mai của họ sinh thành” (Chế Lan Viên)

Sau bình minh, là sự yên bình tri nhận và tự quyết định thông tỏ thời gian còn lại đời mình dùng vào việc gì chính yếu.

[Mặc kệ WordPress đang bị chặn tường lửa].

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.