Kỳ cục

Kỳ cục
Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua để tìm lại cảnh đẹp nay đà đánh mất.

Dũng cảm là quyền năng thả bỏ đi thứ tương tự? Song giời ạ, chúng ta đang tranh cãi điều gì vậy cà trong lắm mớ bóng râm của thế giới này?

@ Cập nhật, 23h20′ cùng ngày: Tôi nhận được email của bạn đọc góp ý rằng nên chuyển ngữ câu tiếng Anh trong bức hình là “Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua để tìm thấy nơi tuyệt đẹp nào đó để mà lạc lối.”

Vâng, thật tuyệt cả vì sự nhiệt tình lẫn độ chính xác; với riêng cá nhân tôi, đây là ví dụ sống động cho việc ‘vơ vào’, chỉ thấy điều muốn thấy do đã ít nhiều định sẵn trước ý tưởng muốn chia sẻ. Trên cơ sở kế thừa, tôi chỉnh sửa câu đó thành là “Đốt cháy mỗi cây cầu tôi qua ngõ hầu tìm thấy nơi tuyệt đẹp nào đó để mà lạc lối.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.