Nhắn (23): Chỉ là giới thiệu phim thôi…

Vâng, đêm khuya khá muộn màng rồi nên tôi chỉ muốn giới thiệu 3 bộ phim tôi vừa xem từ buổi khai mạc hôm qua và hồi tối nay.

Thêm mỗi dòng duy nhất là sực nhớ có một bộ phim liên quan đến động từ ‘lost‘.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.