Vun bồi sự rõ ràng nội tâm

Đang đọc sắp xong cuốn này, may mắn thấm tiếp thật tự nhiên. Khi thế giới chao đảo, chúng ta vẫn còn có yên bình nội tại riêng mình và duy trì một cảm nhận của sự điềm tĩnh trong biển bồn chồn, náo động.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.