Trước khi mọi thứ cuốn trôi rồi qua đi…

Flashmob, sự tương tác offline hiệu quả nhất của mạng xã hội, lại được sử dụng nhằm ủng hộ cộng đồng LGBT.

Một cơ hội vui vẻ cho những ai đi theo văn hóa dân gian hiện đại (pop culture) như một lối sống và các đối tượng đánh giá cao vẻ đẹp nữ giới.

Và lần nữa, cuộc nhảy chiều nay góp phần lý giải tại sao giới trẻ thích học ngoại ngữ Nhật, Hàn, đồng thời càng thêm chứng tỏ, mọi người đều có thể là một mô hình tích cực trong giáo dục cộng đồng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.