Nhắn (26): Lý giải sự liên kết

Một chiếc lông gà, lông vịt hụt hơi, vụt rơi;

xin đừng thúc giục, xin đừng giật cúc;

cầu chúc bình yên chuyến bay thấp tè đắm đuối trong đêm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.