Bởi vì hiện thời chúng ta còn trẻ…

But for now we are young...

Đừng tin bất kỳ điều gì chỉ vì mình nghe nói đến nó. Đừng tin bất kỳ điều gì đơn giản vì nó được phát ngôn ra và lây lan bởi nhiều người. Đừng tin hồn nhiên bất kỳ điều gì vì nó được viết trong các kinh sách tôn giáo. Đừng tin bất kỳ điều gì do dựa duy nhất trên tính uy quyền của các vị thầy và người lớn tuổi. Đừng tin vào truyền thống vì chúng truyền thừa qua các thế hệ. Song, sau khi quan sát và phân tích, khi mình phát hiện thấy điều ấy hòa hợp với lý tính và chuyển tải thiện lành, đem lại lợi lạc cho mình và cho tất cả thì mình nên chấp nhận rồi sống cùng với nó.

Bởi vì hiện thời chúng ta còn trẻ, không có nghĩa mình cần nhất thiết phải trải qua biết bao đau đớn và phiền não tột độ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.