Đồng hiện ký ức không – thời gian

Buổi tối cuối tuần ủ cái tôi vừa hoai

chưa đủ đô phiên trò kiến giải bộ gõ các thể loại

tiếng người lò dò những tai- mắt- đôi- tay- đây- đó;

hơi dừng thôi mà một liên khác

buộc cột triển lãm phụ nữ hộp sọ nhỏ to

vùi đầy mỹ cảm lặng câm.

Thứ Hai

đã lại nhốt tạm ngủ mơ nơi ở

gửi nhầm tin nhắn;

và tranh thủ di chân

ngắt đứt buồn vui muôn dặm

nửa đường dây lỡ ghi âm thầm tâm trí nhân loại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.