Cân đong tình tất tong nhân loại

Trong trang trại 16000 m2

Những gì chúng ta nói về khi chúng ta nói về con người là nỗi niềm khổ đau (suffering) hiển hiện.

Tôi đã tập quen nhìn thấy các đôi mắt sưng nhức vì hay khóc nhiều; không rõ biết bao nhiêu giọt lệ ngày đêm đã nhỏ xuống thương thân trách phận, tủi hờn khôn xiết vì cuộc đời chẳng hề diễn ra như ước mơ lòng người, và đặc tính bất toại nguyện tiếp tục nhấn mạnh nét vô thường, vô ngã quá chừng tự nhiên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.