Lòng vòng một câu hỏi hai nòng

Tại sao kiếm tìm nhà đầu tư tài chính hay vay ngân hàng để mua đồ đặng thực hiện dự án là một chuyện, dẫn tới việc cầm cố hoặc thế chấp gì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác?

Lẽ nào ở đây cần xem xét mối quan hệ giữa nợ nần, mệnh giá và thêm điều thứ ba nào đấy có thể khiến cho sự vụ sẽ tốt lên, êm ấm hơn hẳn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.