Ẹ quá

Tôi có vài phút để gõ xuống ý nghĩ duy nhất muốn chia sẻ trước khi ngày mới đến.

Và từ cảm thán chủ chốt tràn ngập lúc này rõ ràng nhất là “ẹ quá”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.