Thư Gửi Người (tôi) Thương

Đây là dự án viết một cuốn sách mang tên như thế mà tôi tính sẽ kết thúc vào cuối tháng Hai, tức tầm 3 tháng, nhằm chuyển tải ý tưởng và quan điểm riêng về các mối tương giao vốn bản thân ít nhiều trải nghiệm rồi.

Yếu tố ‘thật’ là có, song đáng đầu tư ưu tiên chăm chút hơn ở chỗ: cho dù đậm đặc tưởng tượng đi nữa thì cơ bản vẫn cần toát lên một cái nhìn yêu đời thương người, tinh thần hiền hòa xả bỏ, và giọng điệu tâm tình của kiểu lối viết thư.

Hình dung, cả thảy có 12 lá thư với 12 đối tượng, xoay quanh 12 chủ đề. Cụ thể, mỗi lá thư ‘nói’ một ý thôi, ý đấy là ý chính và cũng là căn cốt muốn chuyển tải. Đòi hỏi duy nhất để tác giả phấn đấu: rung; làm sao người đọc khởi chút bâng khuâng, chút chăm chú, chút giật thột, và mong mỏi sâu xa (lý tưởng) là khiến họ giữ nó như người bạn tâm tình, cẩm nang chỉ dẫn đời thường lúc mắc gặp ngang trái, buồn vui, chán chường, tắc tị hoặc tuyệt vọng.

Độc giả Blog Tâm Ngã, xin cho biết ý kiến về hai điều sau:

1. Nếu là nhân vật được đề cập, bạn mong đợi đọc một lá thư ra sao?

2. Nên viết về điều gì, đề cập chuyện chi thì đảm bảo bạn sẽ mua sách nếu có xuất bản một cuốn dạng như thế?