Hay lo lắng và nhạy cảm quá, tiết giảm tiêu pha

Thời buổi khó khăn, kinh tế suy thoái càng là dịp để nhận ra vai trò của nét nhân cách đối với các hành vi mua sắm, tiêu pha. Cụ thể, người ta thấy, càng lo lắng và nhạy cảm thì ít hẳn việc tiêu xài– từ chuyện đi mua sắm, giải trí cho đến thực phẩm và các vật dụng. Điểm đáng lưu ý thêm, chính hành vi cá nhân như chuyện xài tiền thế có tác động đáng kể đến các khuynh hướng kinh tế rộng lớn hơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.