Hiệu ứng niềm tin

Hiệu ứng niềm tin

Khi nhìn vào sự dàn dựng công phu cùng kỹ xảo điện ảnh tân kỳ 3D thì càng thấy ra sự câm nín quá dài lâu của tâm linh. Xem Life of Pi là dịp may nghe kể chuyện để nhỏ lệ âm thầm sau cặp kính… Và một thế giới như thế mãi mãi đã khác hẳn trong lòng. Lành thay.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.