Nhắn (36): Thêm một lần làm trắc nghiệm bị dang dở…

Sau khi thử xem hơn bốn lần (cách quãng, không liên tục) việc dán đoạn mã kết quả mà chẳng thấy nó hiển thị như ý muốn trên blog (hic, hiện vẫn chưa rõ nguồn cơn nằm ở đâu), tôi quyết định từ bỏ luôn dự tính giới thiệu công khai bài kiểm tra 16 yếu tố tương ứng 16 nét tính cách của cá nhân tôi. (Thực tế, với câu 79 “Tôi vén lộ tí xíu về con người mình thôi” chẳng hạn, đã được chọn hướng về phía “rất chính xác“.)

Phần bạn, nếu rảnh rỗi và muốn biết bản thân mình ra sao thì vào đây nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.