Một tinh thần khao khát hậu hiện đại

Người ấy vừa mới nhắn tin chưa lâu  đâu, “sao Like, sao Like, sao Like?”. Giời ơi, soi gì mà soi lắm thế hả kẻ dám vả vào đời.

Thử coi, với cái status toàn chỉ có mỗi dấu hỏi lặp đi lặp lại nhõn ba lần thôi thì tay bỉnh bút chuyên mút hút phá đám hay ủng hộ vô tư không cần suy nghĩ, kiêm phóng viên đặc thù nhấn nút cóc thèm đọc hiểu như em đây dù nhanh cỡ mấy chắc cũng phải đợi đến sáng mai… (thở dài rất style gì đó còn chưa nắm rõ.)

Trích Đoản khúc dan díu chi tình, facebook, chương Tái nhập (Reintroduce).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.