Hoang tưởng có rất nhiều dạng thức

Hoang tưởng (delusion) có rất nhiều dạng thức, song chung quy tất cả chúng đều là thứ ảo ảnh điên đảo (illusion) cứ hoài chăm bẵm, dính bám mãi với sự tồn còn riêng có của chúng ta– chúng ta là ai. Một giả thuyết nảy sinh (không phải là nguyên lý quyết định mình phải tin theo) là chúng ta đang không ngừng kiến lập hết sức nhầm lẫn về chính bản thân mình như thứ cái hiện diện hết sức độc lập, cực kỳ tự trị, và rất khác biệt so với môi trường cũng như các chúng sinh khác (sentient beings). Bản ngã nhỏ nhoi (little ego) ấy đương đầu, chiến đấu suốt đời, vươn đạt tới biết bao điều hay ho, và liên tục cố đẩy bật ra khỏi những chuyện xui rủi. Nội phạm vi trả giá cho sự xây dựng dối lừa thực tiễn này thôi đã dần khiến chúng ta buộc ràng bản thân trong trạng thái xung đột miên viễn.

B. Alan Wallace. (2010). The Four Immeasurables: Practices to Open the Heart. Snow Lion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.