Nhắn (38): Hãy ngồi xuống đây…

Hôm nay, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố bác sĩ, nhà tâm lý trị liệu Nguyễn Khắc Viện.

Hãy ngồi xuống đây để thấy mây bay trên đầu, và cùng nhau làm vợi bớt thương đau trước mặt.

Hãy ngồi xuống đây…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.