Lượng giá cảm thức lợi lạc khi mắc kẹt

Mình nhận ra những gì khiến mình cảm thấy như đang bị mắc kẹt? Rất riêng, nó trông ra sao và thường tạo cảm giác thế nào? Ta đã kịp chú tâm tới những thời điểm bị “mắc kẹt” ấy; nơi chợt khởi sự cảm thấy bản thân càng bị khít chặt lại, tự dưng chuyển vào một cốt truyện, và bắt đầu hành động theo những cách thức quen thuộc đặng cốt thoát khỏi trạng thái khó chịu mà thôi?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.