Déjà vu là cái sự vụ chi chi?

Băng hình trên xem xét các nguyên nhân của hiện tượng déjà vu và khẳng định nó có thể là một sự đứt rớt giữa các phần của não bộ đang xử lý đồng thời ngay lập tức thông tin thuộc phần vô thức và ý thức; ngoài ra, clip này cũng giải thích các hiện tượng loanh quanh rất ấn tượng khác như presque vu, jamais vu và phản xạ mơ ngủ bất thình lình (hypnagogic jerk).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.