Ăn với giới luật giữa đời thường

Ăn với giới luật giữa đời thường

Khi ăn, hành giả cần quán xét với hiểu biết và trí tuệ khi thọ dụng thực phẩm. Các Tỳ kheo và Sadi khi ăn, cần quán xét thế này:

– Không giống cô gái làng hoặc trẻ con, ăn để chơi đùa vui vẻ.

– Không giống các tay đô vật và đấm bốc, ăn để cường tráng đặng tự hào thêm về sức mạnh bộc lộ của bản thân.

– Không giống nghệ sĩ nhào lộn và vũ công, ăn để thân xác thêm diễm tuyệt.

Họ ăn để:

– cơ thể mình có sức khỏe cân bằng, sự mệt mỏi sẽ tiêu tan;

– có thể vun bồi việc tu tập Tứ Niệm Xứ.

Nếu khả thể thì mỗi miếng ăn cần được quán xét như vậy; bằng không thì chí ít một lần mỗi ngày cần được quán xét như vậy…

Sayādaw Ashin Kuṇḍalābhivaṁsa. (2004). The Nine Essential Factors Which Strengthen The Indriya of A Vipassanā Yogi, p.70.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.