Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa…

Water Front 18-5

Hồ Tây vớt gì trong mắt, một ngày vắt tia nhìn từ đôi môi em vừa dịu tầm ánh sáng.

Bằng lăng tím, hoa phượng đỏ suốt con đường xóa từng chặng dừng chân.

Thời gian chưa thôi ngân nga giai điệu ve sầu, không gian đâu chịu ngừng hẳn cái mái chèo khua động vào tâm tưởng

Mùa hạ chẳng bao giờ đi xa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.